Jak to działa

Wspolnicy.pl, to platforma wspierająca proces pozyskiwania finansowania spółek kapitałowych poprzez emisję nowych udziałów bądź akcji w ramach ofert prywatnych bądź publicznych. Usługa ta automatyzuje szereg działań realizowanych obecnie w sposób manualny oraz umożliwia przeprowadzenie całego procesu w sposób szybki i skoordynowany.

Wspólnicy.pl, to nowa jakość na polskim rynku usług doradczych w zakresie pozyskiwania kapitału własnego od funduszy typu Private Equity czy Venture Vapital jak również inwestorów indywidualnych czy Bussiness Angels. Jest to również miejsce w którym potencjalni inwestorzy mogą znaleźć alternatywę dla mało rozwojowych rynków regulowanych i odnaleźć „perełki inwestycyjne” czyli spółki na etapie „early stage” z dużym potencjałem wzrostu.  

Krok 1. Rejestracja

Każdy zainteresowany obowiązkowo musi dokonać rejestracji w systemie. Bez względu czy jest kupującym, czy sprzedającym musi podać niezbędne dane aby system mógł poprawnie przeprowadzić procesy transakcji i wygenerować odpowiednie dokumenty.
Wspólnicy - zaloguj się

Krok 2. Weryfikacja

Wspólnicy.pl - Weryfikacja
W ramach kroku drugiego analizowane jest czy sprzedający, czyli spółka kapitałowa ma możliwość dokonania nowej emisji udziałów/akcji bądź sprzedaży obecnie posiadanych. Analizowana jest również historia i wiarygodność podmiotu. Weryfikacji podlegają również potencjalni inwestujący.

Krok 3. Opracowanie oferty

Na tym etapie Projektodawcy, czyli spółki oferujące swoje udziały lub akcje mają za zadanie przygotować jak najciekawszy opis swojej firmy i planowanego przedsięwzięcia, na które szukają wsparcia finansowego wśród inwestorów. Swoją ofertę warto wzmocnić dodatkowymi materiałami i dokumentami uwiarygadniającymi możliwość osiągnięcia sukcesu biznesowego po uzyskaniu finansowania. Na tym etapie, udostępniamy użytkownikom możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych i innowacyjnych usług w modelu SaaS, które pomogą w opracowaniu atrakcyjnej i profesjonalnej oferty.

Pierwsza z nich dotyczy opracowania wyceny spółki oraz prognoz finansowych na najbliższe lata. Dzięki tej usłudze spółka będzie miała możliwość dokonać projekcji finansowej, która zostanie zaprezentowana potencjalnym inwestorom.

Dodatkowo dzięki przeprowadzeniu wyceny Projektodawca ma możliwość zweryfikowania własnych, wstępnych założeń odnoszących się do ceny udziałów lub akcji, po jakie zaoferuje je inwestorom. Aby uatrakcyjnić wygląd oferty, spółki mogą skorzystać z dodatkowej usługi generatora prezentacji multimedialnych. Dzięki temu rozwiązaniu, Projektodawca będzie miał możliwość stworzenia wyjątkowych prezentacji multimedialnych podnoszących atrakcyjność swojej oferty i przykuwających uwagę inwestorów, a wszystko to będzie mógł dokonać w sposób intuicyjny i prosty.

Dodatkowo, za pomocą kolejnej funkcjonalności udostępnianej w modelu SaaS, spółki oferujące mogą wygenerować wszystkie istotne dane ze swojej oferty w formie memorandum informacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, zainteresowani będą mogli przeprowadzić równolegle klasyczny road show w celu zebrania większej grupy inwestorów.
Wspólnicy.pl - oferta

Krok 4. Przeprowadzenie transakcji

Wspólnicy.pl - transakcja
Usługa na platformie Wspólnicy.pl, oprócz możliwości opracowania i promocji ofert, automatyzuje (w 90%) proces transakcji. Po zaakceptowaniu przez inwestorów zaproponowanej oferty, system wygeneruje komplet niezbędnych dokumentów, umożliwi dokonanie płatności oraz finalizację procesu poprzez dokonanie zgłoszenia w KRS przez mecenasa reprezentującego Administratora portalu Wspólnicy.pl. Nad każdym etapem transakcji czuwa nasza partnerska Kancelaria Adwokacka, co gwarantuje sprawność bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego zarówno dla inwestorów jak i spółki pozyskującej finansowanie.

Krok 5. Relacje z inwestorami

Wraz z pozyskaniem kapitału Spółka otrzymuje również grupę nowych wspólników/partnerów biznesowych. Aby zachować odpowiednie relacje z inwestorami, platforma umożliwia proste i automatyczne komunikowanie się z grupą nowych (jak i obecnych) partnerów. Dzięki tej funkcjonalności zarząd spółki będzie miał możliwość informowania o osiągniętych założeniach czy milestone’ach projektów jak również komunikowania o wszystkich ważnych zdarzeniach zachodzących w spółce. Wspólnicy.pl udostępniają również dodatkową usługę w modelu SaaS, umożliwiającą zdalne zorganizowanie walnego zgromadzenia udziałowców/akcjonariuszy, rad nadzorczych lub innych narad w wieloosobowym gronie w formule online. Dzięki tej funkcji wspólnicy spółki będą mieli możliwość omówienia kluczowych kwestii funkcjonowania bądź rozwoju spółki bez konieczności spotykania się w jednym miejscu.
Wspólnicy.pl - relacje